Hoe blijven we bij pijn en ongemak?

Thich Nhat Hanh was een Vietnamese monnik, vredesactivist en schrijver die een groot deel van zijn leven in ballingschap in Frankrijk heeft gewoond waar hij Plum Village heeft gesticht. Dankzij Thay, zoals hij liefdevol genoemd werd, kwam de westerse wereld in de jaren 70 van de vorige eeuw in aanraking met de term Mindfulness. Zijn belichaming van liefdevolle vriendelijkheid en zijn vermogen om ons ego en ons lijden te ontrafelen zijn voor mij en vele anderen een bron van inspiratie.